Palm & Partners kan rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän

I en organisation är människorna nyckeln till att företaget fungerar. Deras kompetens och engagemang är avgörande för hur bra företaget lyckas.

I samarbetet med oss hittar ni effektivt rätt kompetens efter era behov. Vi kan också hjälpa dig utvärdera om rekrytering eller uthyrning är det rätta i den situation ni är i just nu.

När rätt personal är på plats fortsätter vårt engagemang. Vi är utvärderar och följer löpande upp för att se till att alla parter är vinnare under hela vårt samarbete, oavsett om det är ett kort uppdrag eller om det varar i många år.