1. Kravprofil

Utifrån era identifierade behov tar vi fram en kravprofil och upprättar en tidplan. Tillsammans väljer vi den inhyrningsmodell som passar bäst för just ert uppdrag.

2. Rätt kandidater för uppdraget

Med stöd av kravprofilen söker vi efter rätt kandidater till uppdraget. Främst via vår konsultdatatbas och våra olika kandidatnätverk eller också via extern annonsering och search.

3. Urval

Vi gör ett första urval och intervjuar de kandidater vi bedömer matchar väl mot kravprofilen.

4. Konsultpresentation

Av de kandidater vi intervjuat presenterar vi de som allra bäst motsvarar kravprofilen och era önskemål i sin helhet.

5. Uppdraget inleds

Vi kommer överens om villkor och vald konsult kan påbörja uppdraget hos er.

6. Uppföljning

Tillsammans med er och konsulten följer vi upp utvecklingen både under uppdragets löptid och efter.

Lägg till tjänster

Utöver ovanstående process erbjuder vi också

• Kompetensutveckling

• Mentorskap

• Incitamentsprogram

Palm & Partners kan rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän

I en organisation är människorna nyckeln till att företaget fungerar. Deras kompetens och engagemang är avgörande för hur bra företaget lyckas.

I samarbetet med oss hittar ni effektivt rätt kompetens efter era behov. Vi kan också hjälpa dig utvärdera om rekrytering eller uthyrning är det rätta i den situation ni är i just nu.

När rätt personal är på plats fortsätter vårt engagemang. Vi är utvärderar och följer löpande upp för att se till att alla parter är vinnare under hela vårt samarbete, oavsett om det är ett kort uppdrag eller om det varar i många år.

Vi månar om att bygga långsiktiga affärsrelationer genom att i allt vi gör fokusera på kvalitet. Vi strävar alltid efter att överträffa era förväntningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla ständiga förbättringar av våra tjänster och vår verksamhet.

Vår ambition är alltid att erbjuda en högre servicegrad än våra konkurrenter. Tillgänglighet, flexibilitet och personligt bemötande är viktiga delar i vår servicestrategi.

Våra medarbetare är utvalda med omsorg och representerar erfarenhet, kompetens och yrkesstolthet. Vi har medarbetare som är experter på sina specialområden och vi har medarbetare med bred generalistkompetens.