Rätt person på rätt plats. Palm & Partners avlastar genom att hantera den viktiga och ibland tidskrävande processen vid en nyanställning.

Det här hjälper vi dig med vid en rekrytering

Att söka och hitta kandidater, göra urval, intervjua, ta referenser, anställa och till sist introducera en ny medarbetare är alla viktiga moment i en rekryteringsprocess. Palm & Partners tar hand om alla dessa delar men navigerar hela tiden tillsammans med dig. Allt för att din rekrytering ska bli så effektiv, lönsam och framgångsrik som möjligt.

Palm & Partners kan rekrytering. Vi har mer än 35 års erfarenhet i branschen och har över tid byggt upp ett stort och mycket kvalificerat kandidatnätverk.

Genom beprövade metoder och rutinerade rekryteringskonsulter säkerställer vi att varje unikt uppdrag matchas mot precis rätt kandidat.

Därför Palm & Partners vid rekrytering

• Vårt nätverk genererar rätt ­kandidater
• Vi använder en kvalitetssäkrad process för att ge bästa tänkbara matchning

 

Vår rekryteringsprocess består av sju effektiva steg.

1. Befattningsanalys och kravprofil 

Vi går gemensamt igenom befattningen som skall tillsättas och utformar en kravprofil. På så sätt får vi ett underlag som vi kan använda som ett styrverktyg för den fortsatta processen och för att kunna mäta kvaliteten på den tjänst vi leverar åt dig.

2. Kandidatinflöde

Vi söker kandidater enligt krav­profilen via search eller olika medier. Vi ansvarar för alla frågeställningar från kandidater.

3. Urval och 1:a intervju

Vi gör ett urval av kandidater, genomför intervjuer och gör person­bedömning och tester.

4. Kandidatpresentation

Vi presenterar tre till fyra ­kandidater för er som överensstämmer med kravprofilen.

5. Djupintervju

Vi genomför djupintervjuer och gör grundläggande referensslagning på de ­kandidater som ni tycker är ­intressantast för tjänsten.

6. Återkoppling

Vi genomför djupintervjuer och gör grundläggande referensslagning på de ­kandidater som ni tycker är ­intressantast för tjänsten.

Vi månar om att bygga långsiktiga affärsrelationer genom att i allt vi gör fokusera på kvalitet. Vi strävar alltid efter att överträffa era förväntningar och arbetar kontinuerligt med att utveckla ständiga förbättringar av våra tjänster och vår verksamhet.

Vår ambition är alltid att erbjuda en högre servicegrad än våra konkurrenter. Tillgänglighet, flexibilitet och personligt bemötande är viktiga delar i vår servicestrategi.

Våra medarbetare är utvalda med omsorg och representerar erfarenhet, kompetens och yrkesstolthet. Vi har medarbetare som är experter på sina specialområden och vi har medarbetare med bred generalistkompetens.

Fredrik Pålsson, specialist på uthyrning och rekrytering

Jag heter Fredrik Paulsson och är vice vd på Palm & Partners Gruppen. Låt mig eller mina kollegor på något av våra kontor hjälpa dig till en lösning.

Kontakta mig på 0732-00 28 60  eller med e-post.

Vänliga hälsningar

Fredrik Paulsson