1. Kravprofil

Utifrån era identifierade behov tar vi fram en kravprofil och upprättar en tidplan. Tillsammans väljer vi den inhyrningsmodell som passar bäst för just ert uppdrag.

2. Rätt kandidater för uppdraget

Med stöd av kravprofilen söker vi efter rätt kandidater till uppdraget. Främst via vår konsultdatatbas och våra olika kandidatnätverk eller också via extern annonsering och search.

3. Urval

Vi gör ett första urval och intervjuar de kandidater vi bedömer matchar väl mot kravprofilen.

4. Konsultpresentation

Av de kandidater vi intervjuat presenterar vi de som allra bäst motsvarar kravprofilen och era önskemål i sin helhet.

5. Uppdraget inleds

Vi kommer överens om villkor och vald konsult kan påbörja uppdraget hos er.

6. Uppföljning

Tillsammans med er och konsulten följer vi upp utvecklingen både under uppdragets löptid och efter.

Lägg till tjänster

Utöver ovanstående process erbjuder vi också

• Kompetensutveckling

• Mentorskap

• Incitamentsprogram