Månadsskiftet mars/april förvärvar Palm & Partners det Göteborgsbaserade nischbolaget Contaplus.