Vår rekryteringsprocess består av sju effektiva steg.

1. Befattningsanalys och kravprofil 

Vi går gemensamt igenom befattningen som skall tillsättas och utformar en kravprofil. På så sätt får vi ett underlag som vi kan använda som ett styrverktyg för den fortsatta processen och för att kunna mäta kvaliteten på den tjänst vi leverar åt dig.

2. Kandidatinflöde

Vi söker kandidater enligt krav­profilen via search eller olika medier. Vi ansvarar för alla frågeställningar från kandidater.

3. Urval och 1:a intervju

Vi gör ett urval av kandidater, genomför intervjuer och gör person­bedömning och tester.

4. Kandidatpresentation

Vi presenterar tre till fyra ­kandidater för er som överensstämmer med kravprofilen.

5. Djupintervju

Vi genomför djupintervjuer och gör grundläggande referensslagning på de ­kandidater som ni tycker är ­intressantast för tjänsten.

6. Återkoppling

Vi genomför djupintervjuer och gör grundläggande referensslagning på de ­kandidater som ni tycker är ­intressantast för tjänsten.