Vi är nyckeln till din framgång


Jag söker jobb Jag söker medarbetare

Rekommenderas av
  • Telenor

Palm & PartnersGruppen
Partnern som inte backar för dina utmaningar

Palm & Partners Bemanning utgör tillsammans med våra dotterbolag den kompletta partnern för ditt företag när du behöver kompetens som tar ditt bolag till nästa nivå eller bara behöver lösa en tillfällig ökad arbetstopp. I gruppen ingår Palm och Partners Bemanning AB, Palm och Partners Professional AB, A-Search AB och A-Finance Nordic AB (tidigare Contaplus).

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer