Palm & Partners hanterar den tidsödande processen vid en nyanställning.