Med omsorg över våra medarbetare, arbetssökande och kunder väljer Palm & PartnersGruppen att iaktta en hög grad av försiktighet mot bakgrund av den senaste tidens utveckling av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Den 10 mars, uppgraderade svenska myndigheter sin riskbedömning för allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige från måttlig till mycket hög. Mot bakgrund av det har vi på beslutat att, från och med den 12 mars, begränsa tjänsteresor och besök i största möjliga mån.

Våra lokaler är fortsatt tillgängliga för arbetssökande som har tidsbokade möten. Den som besökt något av de riskområden som UD identifierat eller på annat sätt utsatts för smittorisk ber vi dock att stanna hemma. Vår digitala miljö är i framkant, så vi träffas gärna digitalt, både dig som arbetssökande som redan har bokad intervju, eller dig som vi är intresserade av att intervjua.

Beslutet gäller initialt fram tills annat besked. Vi uppdaterar löpande våra riktlinjer mot bakgrund av svenska myndigheters rekommendationer.

Med vänlig hälsning

Koncernledningen

2020-03-12

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer