Palm & Partners Professional

Palm & Partners är en strategisk HR-partner som arbetar långsiktigt både med personal och kunder. Vi har hela tiden kundens resultat i fokus och vi strävar efter att effektivisera och optimera alla våra affärsrelationer.

Bemanningsbranschen är numera en etablerad del av samhället, bemanning är ett samlingsnamn för att hyra personal och kompetens. Våra kunder använder oss av en rad olika anledningar, t ex kompetensförstärkning, vid säsongstoppar, varierande personalbehov från dag till dag, organisationsförändringar, anställningsstopp eller för något specifikt projekt. Vi brukar säga att bemanning är snabbt och effektivt och att vi hjälper företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga.

Vi erbjuder:
Ett långsiktigt samarbete inom både bemanning och rekrytering, som tar grund i våra värdeord; Resultat, Engagemang och Expertis. Vi hjälper våra kunder att kostnadseffektivt möta, en i allra högsta grad, föränderlig omvärld. Att alltid kunna resursanpassa verksamheten efter marknadens behov kommer vara skillnaden mellan att vara framtidens vinnare eller förlorare.

Våra medarbetare:
Under årets alla dagar och timmar har vi pågående rekryteringsprocesser inom en hel rad olika tjänster och kompetenser. Detta innebär att vi omedelbart kan erbjuda konsulter för snabb uppstart, både för kortare och längre uppdrag. Vi arbetar proaktivt med högnärvaro ute hos kund för att löpande lösa personalfrågor kring uthyrningen. Vår personal väljer att arbeta för oss därför att vi erbjuder långsiktiga anställningar med möjligheter till utveckling och omväxling. I våra NMI-undersökningar får vi år efter år bevis på att vi är en arbetsgivare i framkant.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer