Palm & Partners är ett av Sveriges äldsta HR-Bolag, vi startades så tidigt som sent 70-tal i Malmö.

Vi har sedan start arbetat med kvalificerade HR-frågor på hög nivå, tidiga kunder var privata näringslivet, försvarsmakten och statliga myndigheter.

Idag är bemanningsverksamheten den enskilt största delen av vår verksamhet men vi sysslar även med kvalificerade rekryteringar och Executive Search via våra dotterbolag A-Search AB, Contaplus och Palm & Partners Bemanning AB. Vi startade vår bemanningsverksamhet så sent som 2007 och har sedan dess haft en rejäl tillväxt. Numera är vi ett erkänt och respekterat bolag, ett av de större bemanningsföretagen i Sverige. Detta är dock inget vi nöjer oss med – vi har satt upp en djärv tillväxtplan inom Palm & PartnersGruppen.

Palm & Partners ska vara ett ledande och innovativt företag inom bemanningsbranschen. Vi arbetar proaktivt och står för ”expertis”, ”resultat” och ”engagemang” i alla led. Palm & Partners erbjuder ett långsiktigt samarbete med kundens och personalens behov i centrum.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer