Värdeord och framgångsrecept

Palm & Partners strävar efter att ligga i framkant inom branschen, och vår människosyn tar grund i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vårt recept på framgång kan uttryckas genom våra tre värdeord: Expertis, Engagemang och Resultat. Dessa ord har genomsyrat vår verksamhet sedan start. Vi har arbetat efter dem i mer än 35 år, och det märks mer än någonsin idag.

Expertis
Palm & PartnersGruppens medarbetare har stor sakkunskap, lång erfarenhet och – inte minst – väldigt stor vana vid att kreativt anpassa våra tjänster och processer efter varje individuellt behov. Vår expertis når över hela spännvidden av HR-tjänster.

Engagemang
Engagemang är centralt för oss. Vi har ett stort intresse för varje individ och vi ”brinner” för varje enskilt bolags behov och önskemål. Vi strävar hela tiden efter att ge mer än vad som förväntas och vi är duktiga på att lyssna in specifika behov. Vi vill engagera personal till att växa, utvecklas och nå sin fulla potential samt uppfylla de mål som finns i kundens organisation.

Resultat
Målen i en verksamhet kan variera, men i slutändan handlar det om ett positivt resultat på sista raden. Vi är stolta över att med våra tjänster ha bidragit till framgångar och positiva resultat för väldigt många verksamheter och enskilda individer.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer