Vi kan ”white-collar”-bemanning

På Palm & Partners arbetar vi proaktivt och effektivt - vi hjälper ditt företag att växa och vara konkurrenskraftigt.

Vi arbetar med bemanning av kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Det kan handla om assistenter, specialister, administratörer eller chefer och ledare.

Det finns en mängd olika skäl till varför våra kunder väljer flexibla lösningar genom Palm & Partners: man vill skaffa sig handlingsutrymme, minimera riskerna med att ha en fast personalstyrka och göra fasta kostnader till rörliga. Man kan också vilja kapa säsongsfluktuationer, öka tempot vid rekryteringar och tillföra kompetens som saknas inom organisationen.

Palm & Partners arbetar proaktivt och lyhört redan från första kontakt med oss, allt för att hjälpa våra kunder att växa. Våra värdeord ”Expertis”, ”Engagemang” och ”Resultat” genomsyrar hela vårt arbete.

Yrkesområden inom Palm & Partners Professional:

Administration
Vi har sedan start hjälpt företag med en mängd olika roller inom administration, exempelvis assistenter, receptionister, projektledare etc.

Kundtjänst
Palm & Partners vet vikten av service och kundtjänst. Under årens lopp har vi arbetat nära våra kunder inom denna nisch och tillsammans har vi utvecklat verktyg och metoder som skapar nöjdare medarbetare och kunder. Exempel på roller vi hjälper till med finns inom innesälj, kundtjänstmedarbetare, handläggare etc.

Finans & Ekonomi
Genom vårt systerbolag Contaplus rekryterar vi, och hyr ut, alla typer av befattningar inom finans och ekonomi, så som redovisningsekonomer, finansekonomer, controllers till ekonomichefer och CFO.

Läs mer om Contaplus här

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer