Vi kan rekrytering

På Palm & Partners arbetar vi proaktivt och effektivt - vi hjälper ditt företag att växa och vara konkurrenskraftigt.

Att nyanställa är att genomföra en investering som vid varje tillfälle kostar tid, energi och pengar. I alla investeringar gäller det att maximera avkastningen och minimera riskerna – det är här Palm & Partners kommer in i bilden. Vi har utvecklat en process som säkerställer att vi på ett effektivt sätt kan hjälpa våra kunder att hitta rätt kandidat – gång på gång, år efter år.

Palm & Partners har sedan slutet på 70-talet arbetat med rekrytering på alla nivåer och med alla typer av tjänster. En rekrytering genomförd av oss är uppdelad i åtta effektiva steg:

 • Kravprofil
  Tillsammans med Er tar vi fram en kravprofil.
 • Kandidatinflöde
  Kandidater som matchar kravprofilen söks fram via olika medier och search.
 • Urval och en första intervju
  Vi håller en första intervju med potentiella kandidater och genomför även personbedömning och/eller tester.
 • Kandidatpresentation
  Vid kandidatpresentationen presenterar vi 3–4 kandidater som överensstämmer med kravprofilen.
 • Djupintervju
  Vi håller en djupintervju med de kandidater som Ni finner intressanta samt genomför en grundläggande referenstagning.
 • Återkoppling till Er
  Slutkandidaterna presenteras för Er både muntligt och skriftligt. Vi står för återkopplingen till de kandidater som inte gått vidare i processen.
 • Intervju hos kund
  Många gånger är våra rekryterare med och genomför intervjuerna tillsammans med Er som kund för att på så vis ge trygghet och säkra hela rekryteringsprocessen.
 • Uppföljning
  Efter avslutad rekrytering följer vi upp med både Er som kund och kandidaten.

Tillsammans med vårt systerbolag A-Search, som är ett av Sveriges mest erfarna Executive Search-bolag, kan vi erbjuda hjälp med rekrytering av kvalificerade tjänster där inte de vanliga kanalerna räcker till. Välkommen till A-Search hemsida för mer information.

Vår historia

Sedan starten 2007 har vi hjälpt våra kunder att växa och genererat trygga anställningar för vår personal.

Läs mer